BIM | Standaarden in Revit Zoek datum opleiding


Tijdens deze 1-daagse opleiding overlopen we BB/SfB, IFC, de Belgische Revit Standards en het WTCB BIM protocol.
Hierbij maken we gebruik van Revit en de Belgische Revit Standards template.


Doelgroep

 • Architecten, ingenieurs stabiliteit, ingenieur technieken.
 • Werkvoorbereiders, Calculators en BIM managers bij Aannemers.
 • Beheerders van gebouwen.
 • Medewerkers van landmeet- en  studiebureaus die voor hun werkzaamheden in contact komen met Revit BIM modellen.

Duur

1 hele dag of 2 halve dagen


Cursusinhoud

Classificatiesystemen

De BB/SfB codering

IFC
De BIM basis informatieleveringsspecificatie (ILS): een basisstructuur voor het uitwisselen van IFC modellen

 • IFC 2x3 en de Autodesk Open Source IFC exporter
 • Te hanteren structuur: bestandsnaam, nulpunt, bouwlagen, entiteiten, naamgeving, classificatie, materialen en doorsnijdingen
 • Te voorziene informatie: dragend/niet dragend, in / uitwendig en brandwerendheid

De Belgische Revit Standards (BERSnl)
Wat is De Belgische Revit Standaard (BERSnl).
Naamgeving van system families, standard families, labels en title blocks

 1. Object styles en subcategorieën: lijndiktes, -kleuren, -patronen & materialen
 2. (Shared) parameters
 3. IFC mapping (categorie => klasse, parameter => property)
 4. Modelleer technische richtlijnen: loskoppelen van dragende en niet-dragende elementen
 5. De template:
  • gemeenschappelijk nulpunt, project browser organisatie volgens subdiscipline, onderscheid werkviews versus plotviews, doorsnedes en hun zichtbaarheid, view templates
  • De vignetten: titleblocks met project en sheet information en automatische revisies
  • Codering en classificatie van elementen: assembly codes, keynote
  • Materialen: naamgeving, arceerpatronen

Autodesk Model Checker voor Revit
Met deze gratis modelchecker kunnen we Revit modellen checken op verschillende standaarden waaronder ook BERSnl

BIM protocollen
Het belgisch BIM-protocol van het WTCB.
Afspraken vastleggen rond samenwerken, verantwoordelijkheden, detailniveau, …

BIM protocol WTCB


Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA.
Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op
volgende pagina.


 
Basiskennis van Revit hebben of vooraf de "Revit | Basis" cursus hebben gevolgd.


Inschrijven of Informatie aanvragen

.

Ook interessant

1 dag opleiding over de verschillende aspecten van BIM zoals software en 3D modellen, en hoe je BIM kan inzetten in uw organisatie voor uw werkzaamheden. Leren welke aspecten van BIM een impact kunnen hebben op de praktische werking binnen de bedrijfsorganisatie en de relatie met klanten en leveranciers. Een onderdeel van BIM is het voorzien van de nodige software om het BIM proces te ondersteunen. We geven een overzicht van de verschillende taken die gebruik maken van BIM en van de types software die daarop specifiek zijn afgestemd. Doelgroep Projectmanagers, coördinatoren, directie, kaderleden en bedienden in de bouwsector en bij studiebureaus die in 1 dag praktisch inzicht willen verkrijgen in de belangrijkste aspecten bij het starten met BIM. Cursusinhoud Definitie en aspecten van BIM Wat is BIM Software: verschil tussen CAD en BIM Proces: Little BIM en Big BIM People: wie werkt met BIM – impact op vele profielen Meerwaarde van BIM Technologische evoluties in de bouwsector Lean bouwen Standaardisering en prefabricatie Ketensamenwerking BIM mandaten en eisen van opdrachtgever BIM mandaten in Nederland en UK en EU richtlijn Regelgeving in België PRAKTIJKVOORBEELD (Llox Architecten e.a.): inzet van BIM tijdens de verschillende fasen van het bouwproces Het bouwproces onderverdeeld in 7 fasen Centraal BIM model: rol in elke fase Level of detail BIM model: evolutie doorheen het proces PRAKTIJKVOORBEELD (D+A Consult): BIM voor Infrastructuur: studiebureaus en wegenwerken Porsche garage: studiebureaus en aannemers gebouwen BIM en samenwerking tussen partijen Multidisciplinaire samenwerking BIM bij traditionele samenwerking BIM bij totaalprojecten – design & build Afbakenen verantwoordelijkheden BIM model Coördinerend architect Hoofdaannemer Onderaannemers Studiebureaus BIM protocol: Doel Afbakening Voorbeelden De Belgische Revit Standaard. BIM en personeelsmanagement Rollen en functies Opleiding en HR management Gebruik van BIM in de verschillende fasen van het bouwproces Discipline ‘Infrastuctuurwerken’: wegen, bruggen, riolering Discipline ‘Gebouwen’: aannemers en ingenieursbureaus Hergebruik van model informatie en specifiëring in functie van LOD en As Built Ontwerpen op meerdere detailniveaus Taken tijdens verschillende fasen Overzicht types software Ontwerpen, vb. Revit voor gebouwen, Civil 3D voor wegenbouw Intelligente BIM objecten Metadata Delen, vb. Revit server, BIM360 Samenwerken over extranet of internet Centraal BIM model en deelmodellen Samen ontwerpen Werfopvolging en terugkoppeling Meten en raadplegen en calculatie, vb. Navisworks Freedom, A360 viewer, Solibri Grafisch Model informatie Stuklijsten Filters op de BIM databank Clash detectie, vb. BIM360 Glue, Navisworks Manage, Solibri Modellen samenbrengen en fouten automatisch opsporen Belang van IFC en goede mapping van parameters BIM koppeling met lastenboeken en meetstaten, vb. LastenboekLink BIM model verrijken met artikelnummers Voorbeeld: VMSW, Wegenbestek 250, Regie der Gebouwen … Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA. Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op volgende pagina.
Naar opleiding
In deze opleiding overlopen we alle basisfuncties van Revit. Dit gaat van het raadplegen van een model, tot het opbouwen van een ontwerp, het opmaken van het 3D model, om uiteindelijk de nodige plannen en bijbehorende documenten te genereren. Voor werkvoorbereiders, werfleiders, projectleiders, gebouwbeheerders, ... die Revit modellen willen raadplegen en eventueel beperkt aanpassen, maar niet zelf moeten opbouwen, volstaat deze opleiding om vlot van start te gaan. Voor ontwerpers die wel zelf BIM modellen zullen opbouwen, bieden we afhankelijk van de discipline een vervolgopleiding aan: Revit Architectuur (2 dagen) Revit Structuur Beton (1 dag) Revit Structuur Staal (1 dag) Revit MEP: HVAC (1 dag) Revit MEP: Sanitair, Elektriciteit & Fabrication (1 dag) Doelgroep Architecten, ingenieurs stabiliteit, ingenieur technieken. Werkvoorbereiders, Calculators en BIM managers bij Aannemers. Beheerders van gebouwen. Medewerkers van landmeet- en  studiebureaus die voor hun werkzaamheden in contact komen met Revit BIM modellen. Duur 2 dagen  Cursusinhoud Revit positionering Voor wie is Revit Waar positioneer je Revit best in jouw werkprocedure Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen Wat zijn de verschillen met bv AutoCAD Interface ribbon, properties, projectbrowser, modelspace, views;… Basishandelingen selectiemethodes, tijdelijke maatvoering gebruiken, sleepacties & constraints Wanden tekenen Met slechts 2 kliks plaats je een volledig gedetailleerde, gearceerde, intelligente 3D muur;.. op wat moet je allemaal letten? Zichten naar het model Verschillende zichten aanmaken en gebruiken om je model intelligent op te bouwen Wijzigingen aanbrengen Snelheid en centraal beheer van wijzigingen Vloeren en daken aanmaken Integratie van aansluitingen op wanden Referenties en hulpobjecten Niveau’s, hulpvlakken, aslijnen Annotaties deurnummers, lokaalnamen, maatvoering,… Materialen toekennen arceringen, kleuren en textures van objecten beheren, maar ook voorbereiding op meestaten aanmaken Legendes muurtypes, arceringen, symbolen,… verder verduidelijks op de sheets Schema’s oplijsten van objecten zoals bv: kamerlijsten, deurlijst, hoeveelheden (meestaten)… Weergave beïnvloeden zichten naar het model beïnvloeden zodat het leesbaar is & blijft voor de correcte persoon Layout Aanmaken van papier & positioneren van de verschillende tekeningen invullen van de titelhoek Printen Exporteren naar AutoCAD hoe zet je een 3D Revit model om naar een 2D autocad tekening? Importeren van AutoCAD hoe gebruik je een 2D autocad tekening als basis om een intelligent 3D Revit model op te bouwen? Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA. Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op volgende pagina.
Naar opleiding
Opleiding over de specifieke Architecture functies van Revit zoals trappen, gordijngevels, fasering … inclusief introductie tot Family editing. Deze opleiding sluit aan op de opleiding Revit Basis. Doelgroep Architecten Ontwerpers Modelbouwers Beginnende gebruikers... Duur 2 dagen. Cursusinhoud Muren en gevels Vliesgevels Gestapelde wanden Plinten, isolerende stenen,... snel tekenen Plafonds Verlaagde plafonds plaatsen Uitlijnen van de rasters Trappen, hellingen en leuningen Steektrap Verdreven trap Trappen over meerdere verdiepingen Hellingen instellen volgens toegankelijkheid Railings voor trappen en hellingen Rooms Plaatsen van Rooms Parameters van Rooms Room-schedules Room-calculation-points van Revit-elementen Vlekkenplannen maken op basis van Room-parameters Area's Zoneringsplannen Callouts Detailplannen Drafting views Principe details en 2D tekenwerk Phasing Fasering in Revit Bestaande & nieuwe toestand Afbraakplannen Terreinen Het aanmaken van een terrein Hoogtes van een terrein Automatisch aanmaken op basis van meetpunten Revit Family editing basics 2D Family aanmaken voor annotaties Titelhoek aanmaken/aanpassen Revisie Massing Mogelijkheden voor conceptueel ontwerp in Revit Oppervlaktes en volumes uitlezen Volumestudies en schaduwplannen opmaken Design Options Ontwerp varianten Legend views Legendes aanmaken en plaatsen Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA. Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op volgende pagina.
Naar opleiding