ONTDEK AL ONZE DIENSTEN :
BIM ADVIES | GIS ADVIES | LICENTIES | SUPPORT


SUP BIMBIM ADVIES

BIM (Building Information Modeling) is een innovatief proces waarbij digitale bouwinformatie wordt gegenereerd en beheerd. Het biedt een centrale, intelligente omgeving waar ontwerpdata wordt gedeeld en geüpdatet. Door BIM te gebruiken, kunnen alle betrokken partijen in een bouwproject eenvoudig samenwerken en communiceren. Een wijziging in het 3D-model wordt automatisch doorgevoerd in alle aanzichten en rapporten, waardoor fouten worden geminimaliseerd.

U kan ons inschakelen voor:

Het maken van modelleerafspraken

 • Naamgeving families en types; naamgeving materialen
 • Wanneer samengestelde elementen/wanneer opgesplitste (wanden, vloeren, daken, …)
 • Hoe elementen op elkaar laten aansluiten
 • Het aanmaken van project-specifieke families

Aanmaak van een bedrijfspecifieke Revit Template volgens BERSnl

 • We hebben de nodige kennis en ervaring in huis om u te begeleiden bij het werken volgens de Revit Standaard.
 • Sinds 2020 is de Belgische Revit Standaard officieel beschikbaar, die we dan ook gebruiken voor het maken van bedrijfspecifieke Revit Template. Referenties zijn B-architecten, Beel architecten, AID architecten, Waterlink en Regie Der Gebouwen.

Opzetten en toelichten van een “collaboration” omgeving (=standaard Revit functionaliteit)

 • Met meerdere personen tegelijk in één centraal Revit model werken.
 • Worksets aanmaken om duidelijk af te bakenen wie aan welk deel van het model mag werken.

Beheer van het BIM model

 • Regelmatige kwaliteitscontroles van het model om na te gaan of er geen elementen dubbel getekend werden, foutief op elkaar aansluiten, …: opsporen en oplossen van deze problemen.

Begeleiding bij het genereren van een meetstaat uit het Revit model

 • Gebruik van Geo-IT LastenboekLink: Revit elementen en materialen aan de juiste lastenboekartikels koppelen.
 • Zorgen dat alles nadien naspeurbaar is: bij elke meting in de meetstaat wordt vermeldt welk element/materiaal werd opgemeten, op welke verdieping het zich bevindt, en in welke ruimte het zich bevindt.

Grafische filters aanmaken om bepaalde informatie inzichtelijk te maken

 • Welke muren werden nog niet van pleisterwerk voorzien?
 • Welke elementen werden nog niet gekoppeld aan een lastenboekartikel?

BIM-coördinatie

 • Organiseren van de BIM-coördinatie tussen disciplines.
 • Afspraken maken rond modelleerafspraken.
 • Afzonderlijke discipline modellen samenvoegen tot één coördinatiemodel.
 • De clash detectie uitvoeren in Navisworks of Autodesk Model Coordination.
 • Wekelijkse of twee-wekelijkse BIM-coördinatievergaderingen organiseren waarin de gevonde clashes worden besproken en toegewezen.

BIM-management

 • Het overkoepelende BIM-proces in goede banen leiden.
 • Een BIM-visiedocument, BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan opstellen + actueel houden.
 • De toepassing van de gemaakte BIM-afspraken opvolgen.

GIS ICON 2021GIS ADVIES

Het GIS-team van Geo-IT BVBA is gespecialiseerd in het leveren van intranet/internet GIS software voor steden en gemeenten, intercommunales en hogere overheden.

Wij bieden u de Geo-IT GIS software voor steden en gemeenten bovenop Autodesk MapGuide: een volwaardig GIS dat dankzij zijn gebruiksvriendelijkheid door iedereen kan gebruikt worden voor het raadplegen van kaarten en daaraan gekoppelde gegevens in databanken (kadaster, bewoners, vergunningen, …). Ook kunnen gebruikers makkelijk omtreklijnen van dossiers en allerlei inventarisaties op kaart intekenen en wijzigen (plannenregister, CRAB adressen, groen, openbare werken, rioolaansluitingen, …).


SUP ICON 3LICENTIES

Als Autodesk Gold Authorized Partner helpen wij u uw licenties te beheren.

Ons team Licentiebeheer beantwoordt al uw vragen: 

 • Over welke licenties beschikt u?
 • Hoe kunt u optimaal gebruik maken van uw licenties?
 • Betaalt u nutteloos voor ongebruikte licenties?
 • ...

Gebruik onze ondersteuning om uw licenties te controleren:


Support Icon 2021SUPPORT

Heeft u een probleem of een vraag? Neem dan contact op met onze helpdesk!
Uw vraag wordt zo snel mogelijk geregistreerd, opgevolgd en verwerkt.

 • CAD/BIM Support via support@geoit.be of 03/280.00.57
 • GIS Support via support@geoitgis.be of 03/280.00.58

Via TeamViewer kunnen onze helpdesk-specialisten vanop afstand meekijken op uw scherm.
Zo kunnen ze u snel en efficiënt verder helpen.

 • https://download.teamviewer.com/download/TeamViewerQS.exe
 • Download Team Viewer voor Windows
 • Download Team Viewer voor MAC