Overslaan en naar de inhoud gaan

Geo-IT SurveyTools

 

Voor landmeters voorzien we Civil3D met extra functionaliteiten specifiek voor de Belgische markt. Zo voorzien we extra functies voor het inmeten volgens GRB Skelet richtlijnen, aanleveren aan het kadaster volgens PreCAD. enz…Samengevat beschik je over volgende extra functies:


LineWorkConfig en LineWorkScan
Naast de bestaande linework codes van Civil3D geeft deze applicatie u extra linework codes:

 • Parallelle lijn door een gemeten punt op een andere layer
 • Loodlijn vb: Loodlijn bij begin gevel en/of einde gevel
 • Loodlijn op een lijn door een punt
 • Rotate point d.m.v. tweede gemeten punt
 • Haakse hoek door onzichtbaar punt
 • Automatic rotate blocks naar dichtstbijzijnde lijn
 • Layercode voor plaatsen van geconstrueerde objecten in een andere layer
 • Close circle

Verder zijn er ook constructiehulpmiddelen aanwezig om de landmeter te helpen bij het opmaken van GRB Skelet-conforme opmetingsplannen:

 • Codering voor huisnummers
 • Codering voor straatnamen
 • Codering voor extra losse teksten
 • Plaatsing van symbolieken/teksten in al dan niet gesloten figuren.

RotatePointsToSurveyFigures
Dit commando ‘aligneert’ alle Cogo Points die deel uitmaken van de opgegeven Point Group volgens de dichtstbijzijnde Feature Line of Survey Figure binnen een buffer van 1m. Dit commando zit ook vervat in de “GeoIT_Lineworkscan”.

UCScoord2txt
Civil3D Cogo Points exporteren naar ASCII met coördinaatgegevens van de Current UCS i.p.v. de World UCS

WCScoord2UCS
Civil3D Cogo Points verplaatsen naar Current UCS. Deze functie kan gebruikt worden voor gevelmetingen.

Convert Blocks
Deze functie laat toe om verschillende AutoCAD Blocks gelijktijdig om te zetten naar Civil3D CoGo Points.
Hierdoor kan je eenvoudig AutoCAD of andere externe tekeningen omzetten naar Civil3D
tekeningen en beschik je over al de voordelen van Civil 3D Points zoals aanmaken van lijsten, rotate labels in viewport, enz…

Convert GeOpus to Cogo Point
Soms krijgen Civil 3D gebruikers tekeningen aangeleverd die verwerkt werden met de landmeetkundige.CAD-applicatie GeOpus. De extra info die de landmeter aan de punten heeft meegegeven, komt zo als XData ter beschikking in de DWG.

Deze tool converteert GeOpus-punten naar Civil 3D Cogo Points, met behoud van de puntnummer, de gemeten hoogte alsook de gebruikte codering. Zo kan je deze info verder gebruiken in uw standaard Civil 3D workflows.

ConvertFeaturelinesTo2Dpolylines
Zet alle Feature Lines/Survey Figures in de tekening om naar 2D polylijnen met behoud van bochtgegevens. Ideaal voor het omvormen van een AutoCAD Civil 3D tekening naar een standaard AutoCAD DWG.

Survey Point Distance
Deze functie geeft u de afwijking van een GPS meting op basis van coordinaten.

Export Kadaster
Voor het aanmaken van een ASCII file volgens PreCAD richtlijnen met de perceelsinformatie na selectie van een polylijn of parcel die op de hoekpunten C3D points bevat met pointnamen.

Export Surveypoint Distance
Geeft een rapport met grote afwijkingen die worden vastgesteld in de ruwe meting.

Export Description Key Sets
Exporteren van een Description Key Set (AutoCAD Civil 3D puntcodetabel) naar CSV. Handig om een AutoCAD Civil 3D Description Key Set in MS Excel te openen en te bewerken om een variante van de codelijst aan te maken. Deze kan dan via onderstaande importfunctionaliteit terug geïmporteerd worden.

Import Description Key Sets
Importeren van CSV voor het aanmaken/aanvullen van een Description Key Set.

ConvertSurveyFigures
Met dit commando kan je SurveyFigures omzetten naar polylijnen, 3D polylijnen of Featurelines. Alsook is deze optie voorzien in de lineworkscan.

ParcelPointTableWithDistance
Bij onteigeningsplannen wordt veelal ook de tussenafstanden tussen de perceelspunten gevraagd.

Met dit commando "CogoPointDistanceTable" kan je een puntentabel aanmaken die ook de tussenafstanden bevat van de Civil3D punten die geplaatst zijn op Civil3D Parcels.

Legende van blocks en lines
Enkel de gebruikte cogopoints en surveyfigures (featurelines) worden in een legende geplaatst.

AutoCAD Civil 3D als basisplatform

Ook interessant

Card image cap

Technische controle GRB-skeletmetingen conform de geldende GRB skeletspecificaties.

Ga naar
Card image cap

Converteer IMKL planaanvragen naar een leesbaar CAD/GIS formaat.

Ga naar
Card image cap

Beheer online kaartgegevens (WMS) lokaal in uw AutoCAD omgeving 

Ga naar