INFRAWORKS | Advanced (Road, Bridge & Drainage Design) Zoek datum opleiding


Tijdens deze opleiding maakt u kennis met de mogelijkheden die Autodesk Infraworks u kan bieden op vlak van weg- en brugontwerp en de uitwisseling naar Civil 3D en Revit.
Door op een snelle en eenvoudige manier extra detaillering toe te voegen in voorontwerpfase kunnen verdere ontwerpkeuzes nog beter gestuurd worden.


Doelgroep

Architecten, planologen, wegenontwerpers, ruimtelijk planners, landschapsarchitecten, geografen


Cursusinhoud

Roadway Design
Gebruik standaarden voor wegontwerp, kruispunten en wegmarkering
Bewerken van het wegprofiel in de Profile View
Instellen slopes/gradings en wegcomponenten
Zichtanalyse kruispunten en wegen
Rapportering oppervlaktes, volumes, aantallen,..

Bridge Design
Gebruik standaarden voor brugontwerp
Dynamisch aanpassen ontwerp op basis van vrije hoogte
Rapportering BOM (Bill of Material)

Drainage Design
Gebruik van standaarden voor afwatering/riolering
Analyse afwatering terreinen en wegen
Parametrisch aanpassen rioleringsnetwerk (putten en buizen)
Rapportering BOM

Basisvaardigheden Autodesk Infraworks

Inschrijven of Informatie aanvragen