Civil 3D | Subassembly Composer Zoek datum opleiding


Leer de Subassembly Composer in Civil 3D te gebruiken.

Subassembly Composer wordt automatisch geïnstalleerd bij de software Civil 3D. Dankzij deze software kan je zelf dynamische subassemblys aanmaken die toepasbaar zijn in een Civil 3D Corridor. Zo ben je niet beperkt tot de subassemblies die standaard met de Civil 3D software mee geïnstalleerd worden.


Doelgroep

Civil3D gebruikers bij studiebureau's en aannemers.


Cursusinhoud

Introductie
Overlopen inhoud opleiding en wensen van cursisten

Interface Subassmbly Composer
Toolbox
Flowchart
Properties
Input en output parameters

Flowchart aanmaken
Oefening 1: Aanmaken type boordsteen.

Statische of dynamische subassembly
Oefening 2: Wegopbouw met lagen en wegkoffer dynamisch maken met behulp van input/output parameters en targets.

Dynamische subassembly toepassen in corridor
Oefening 3: Gekoppelde dijk met gracht waarvan de diepte en positie variabel is.
Oefening 4: If then statement toevoegen aan subassembly van oefening 3.

Documentatie voor het beheren van subassemblies i.f.v. Code Set styles


Basiskennis Civil 3D

Inschrijven of Informatie aanvragen

.

Ook interessant

Opleiding over het aanmaken van terreinmodellen, lengte- en dwarsprofielen, volumeberekening en visualisatie van grondverzet. Met de basiscursus Autodesk Civil 3D leert u de aanmaak van terreinmodellen, lengte- en dwarsprofielen, volumeberekening en visualisatie van grondverzet. Door de Civil 3D Stijlen kan je de software steeds op uw werkwijze afstemmen en kan je makkelijk wisselen tussen verschillende voorstellingswijzen. Door het dynamisch werken met intelligente Autodesk Civil 3D-objecten zijn terreinmodellen, profielen en volumes snel aan te maken en aan te passen. Doelgroep Landmeters, ontwerpers in de weg- en waterbouw, aannemers grondwerken en infrastructuurwerken, studiebureaus, landschapsontwikkelaars. Cursusinhoud* Civil 3D positionering Wat is Civil 3D Civil 3D t.o.v. AutoCAD Belangrijke weetjes m.b.t. Civil 3D CoGo-punten Verschil met AutoCAD-punten Point Settings, Point Groups, Description Keys Aanmaak en importeren van CoGo-punten Terreinmodellen Aanmaak DTM met gebruik van Cogo punten, Breeklijnen en begrenzingen Gebruik van AutoCAD-objecten bij de aanmaak van DTM's Terreinmodellen editeren Terreinmodellen exporteren, klaar voor machinesturing Volumeberekeningen Werken met Feature Lines Terrein ontwerpen met behulp van Grading (bijv.: bouwput ontwerpen) Gebruik van de prismamethode voor volumeberekening Ophogingen en Afgravingen, Grondbalans, Rapportage Alignments Aanmaken van een horizontale as i.f.v. profielen Lengteprofielen Aanmaken lengteprofiel van een DTM Aanpassen inhoud gegevensbalk naar eigen wens Dwarsprofielen Definiëren en aanmaken van surface dwarsprofielen Berekenen van hoeveelheden materiaal (aan te vullen grond / af te graven grond) *Dit voorstel van opleidingsinhoud kan afwijken afhankelijk van de voortgang en vragen van deelnemers tijdens de uitvoering van de opleiding. Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA. Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op volgende pagina.
Naar opleiding
U leert de software inzetten voor het verwerken van ruwe landmeetgegevens en GPS-metingen tot een AutoCAD (Civil 3D) tekening. Deze gegevens kunnen tot een ruwe of een afgewerkte tekening omgezet worden. Eventueel kunnen netwerken vereffend worden volgens verschillende methodes. Tijdens deze opleiding wordt ook aandacht gegeven aan het opmaken van GRB-conforme as-builtplannen op basis van het AWV legendeboek a.d.h.v. de Geo-IT Survey Tools. Geo-IT stond mee aan de wieg van het Topografisch Legendeboek van AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) en volgt deze evolutie op de voet. Klanten van Geo-IT krijgen de template in DWT-formaat. Ze worden tevens wegwijs gemaakt in het gebruik van deze AWV-template tijdens deze opleiding. Doelgroep Landmeters in de weg- en waterbouw, aannemers grondwerken en infrastructuurwerken, studiebureaus, landschapsontwikkelaars. Cursusinhoud Civil 3D positionering Wat is Civil 3D Civil 3D t.o.v. AutoCAD Belangrijke weetjes m.b.t. Civil 3D CoGo-punten Verschil met AutoCAD-punten Point Settings, Point Groups, Description Keys Aanmaak en importeren van CoGo-punten Overzicht Codetabellen Puntcodetabel definiëren Lijncodetabel definiëren Line Work Code Sets definiëren Gebruik verschillende codes Line Codes Curve Codes Special Codes Gebruik Geo-IT SurveyTools Gebruik van de extra coderingsmogelijkheden a.d.h.v. de Geo-IT SurveyTools Verder Workflow automatisch aanmaken DTM's op basis van metingen Workflow opmaken van GRB-conforme as-builtplannen op basis van het AWV legendeboek (Optioneel) Vereffenen van netwerken en polygonen via o.a. kleinste kwadraten (Optioneel) Point Cloud data inlezen met behulp van Recap 
Naar opleiding
U leert Civil 3D te gebruiken voor wegenontwerp. De ontwerprichtlijnen (Design Criteria) zijn ingesteld volgens de aanbevelingen van het Agentschap Wegen en Vekeer en kan je via de Civil 3D Stijlen makkelijk op uw werkwijze afstemmen. Bij deze opleiding leer je ook uw wegontwerpen te maken volgens de OTL (Object Type Library) van AWV. Door het dynamisch werken met intelligente AutoCAD Civil 3D objecten (punten, alignments, typeprofielen …) is het wegenontwerp snel aan te maken en aan te passen. Doelgroep Ontwerpers in de weg- en waterbouw, aannemers grondwerken en infrastructuurwerken, studiebureaus, landschapsontwikkelaars. Cursusinhoud* Lokaal wegontwerp a.d.h.v. feature lines Ontwerp horizontaal tracé m.b.v. Alignments en Offset Alignments Uitgebreidere kennismaking met Alignments Tools voor het aanmaken/wijzigen van Alignments Uitvoegstroken en wegverbredingen Ontwerp horizontaal tracé m.b.v. Design Profiles Uitgebreidere kennismaking met Profiles Tools voor het aanmaken/wijzigen van Profiles Ontwerp van een typedwarsprofiel Gebruik van bestaande type dwarsprofiel Ontwerp van een nieuw type dwarsprofiel Koppeling van materialen aan diverse lagen van het ontworpen type dwarsprofiel Aanmaak 3D wegtracé (Corridor) Opbouw op basis van typedwarsprofielen Aansluiten op bestaande toestand of andere alignments, lengteprofielen Terreinmodel op basis van corridor Visualiseren van een corridor Instellen Code Set style Bepaal de weergave van grondplan, 3D-model en dwarsprofielen Bematingen bij dwarsprofielen Kruispunten en rotondes 2D en 3 Volumeberekening van diverse materialen Corridor aanleveren conform OTL (Object Type Library) van AWV (Afdeling wegen en verkeer) Extra: Plan productie Aanmaken van sheets en views Aanmaken van layouts Genereren van dwarsprofielen *Dit voorstel van opleidingsinhoud kan afwijken afhankelijk van de voortgang en vragen van deelnemers tijdens de uitvoering van de opleiding. Geo-IT biedt een reeks opleidingen aan in samenwerking met CEFORA. Als uw bedrijf is aangesloten bij PC200, kunt u meer informatie vinden op volgende pagina.
Naar opleiding