Overslaan en naar de inhoud gaan

B-architecten

Sneller en juister informatie uitwisselen met BIM 360.

B-architecten denkt aan een volledige overschakeling naar Revit en BIM omdat de bouwsector evolueert naar een meer actieve samenwerking.

Bij B-architecten wordt de passie voor het ontwerpen en ontwikkelen van ruimtelijke oplossingen ingezet om te bouwen aan een betere samenleving met de stad als hoofddoel. B-architecten, B-bis en B-city zijn een hechte groep van meer dan 60 zelfsturende ontwerpers van duurzame gebouwen die zowel de stedelijke als de open ruimte versterken. Elk B-team, met zijn eigen specifieke focus en manier van functioneren, is sterk betrokken bij de besluitvorming. Dit resulteert in duidelijke afspraken en transparante overlegstructuren.

B-architecten investeert in innovatief onderzoek, publiceert en debatteert, neemt eigen initiatief en grijpt kansen om de grenzen van het vak te verleggen. Bij B-architecten wordt de passie voor het ontwerpen en ontwikkelen van ruimtelijke oplossingen ingezet om te bouwen aan een betere samenleving met de stad als hoofddoel.           
De belangrijkste uitdaging voor B-architecten was het sneller en correct uitwisselen van informatie met klanten en andere partijen die meewerken aan eenzelfde project.

Door de complexiteit van zijn ontwerpen was B-architecten op zoek naar een intelligente tekentool. Lange tijd werd gewerkt met AutoCAD, wat in de jaren ’90 de stap van handgetekende naar digitale plannen was. Vooral bij grote projecten stelt zich steeds het probleem dat aanpassingen handenvol geld kosten. Het uithalen van een meetstaat of de bepaalde hoeveelheden uit een model neemt hierbij ook veel tijd in beslag.

B-architecten zocht een tool die de mogelijkheid biedt om met de klant op een eenvoudige manier een project te overlopen en op bepaalde details in te zoomen, wat met 2D tekeningen vaak heel complex is.

De belangrijkste uitdaging voor B-architecten was het sneller en correct uitwisselen van informatie met klanten en andere partijen die meewerken aan eenzelfde project.

Elke partner kan tegelijkertijd samenwerken aan eenzelfde opdracht, aangezien iedereen op hetzelfde model werkt en dezelfde informatie voorhanden heeft.

Turnova, een bruisend nieuw stadsdeel vlak bij de Grote Markt in hartje Turnhout.

B-architecten was op zoek naar een efficiënte oplossing om op een correcte manier sneller samen te werken aan een project. Daarom werd gekozen voor de software van Autodesk. De overstap naar Revit werd gemaakt omwille van het BIM-verhaal.

B-architecten werkt op dit moment met 13 Autodesk Enterprise pakketten, waarmee iedereen toegang heeft tot Revit. Elke partner kan tegelijkertijd samenwerken aan eenzelfde opdracht, aangezien iedereen op hetzelfde model werkt en dezelfde informatie voorhanden heeft. Dit is zowel op kantoor als thuis mogelijk. Met een uitbreiding naar BIM 360 Docs kan dit zelfs gelijktijdig met verschillende bouwpartners. De Autodesk software geeft ook de mogelijkheid om Revit-elementen om te zetten in DWG-elementen en op deze manier klassieke DWG-plannen te delen met aannemers of andere partijen. Deze worden dan geëxporteerd naar klassieke plannen zoals PDF.

Met BIM kan men een grote hoeveelheid informatie onmiddellijk implementeren in een 3D model, het is een gesofisticeerde manier om een ontwerp te vertalen in plannen. Grondplannen, snedes en gevels zijn gekoppeld aan elkaar, waardoor men problemen sneller detecteert. Hierdoor worden minder fouten gemaakt op de werf en verbetert de kwaliteit van de uigevoerde werken. Ook informatie over gebruikte materialen en technieken wordt verwerkt, wat een studie over een ontwerp eenvoudiger maakt.

Voor het project in Roeselare werd de volledige
omgeving opgemeten in BIM.

Bij de keuze van B-architecten voor BIM is ook snelheid een belangrijk aspect. Voor het bouwproject op de Meir, de Karel de Grote Hogeschool door ontwikkelaar Meir Corner, moest de bouwaanvraag op korte termijn ingediend worden. Een tiental architecten uit meerdere bureaus werkten via BIM 360 Design simultaan aan één model waardoor men sneller tot een goed resultaat kwam in vergelijking met een traditionele aanpak.


Geo-IT is een Autodesk-verdeler voor de AEC-industrie: architectuur, ingenieurs en bouwbedrijven.

Om de medewerkers van B-architecten voor te bereiden op de vlotte omschakeling naar de nieuwe software zorgde Geo-IT voor het opleidingstraject. Geo-IT is een Autodesk-verdeler voor de AEC-industrie: architectuur, ingenieurs en bouwbedrijven. Zij geven advies, consultancy en diverse opleidingen over de verschillende producten. De uitgebreide helpdesk support van Geo-IT staat steeds klaar voor de ondersteuning bij het gebruik van de software.


BIM geeft de mogelijkheid om snel tussentijdse prestaties te genereren wat een groot voordeel biedt.

Dankzij BIM kan B-architecten zich nu ook inschrijven voor grote opdrachten en wedstrijden die anders niet haalbaar waren. Voor steeds meer klanten is BIM een vereiste, zeker voor overheidsopdrachten en design & build opdrachten waarbij de aannemer en architect één team vormen. Het is voor alle partijen interessant om bij een project in hetzelfde model te starten. B-architecten is blij hier een voortrekkersrol in te kunnen spelen.

BIM geeft de mogelijkheid om snel tussentijdse prestaties te genereren wat een groot voordeel biedt. Omdat men over een 3D model beschikt kan men nu ook complexe projecten snel en duidelijk aan alle partners voorstellen. Bij het project van het stadhuis in Roeselare werd de volledige omgeving opgemeten in BIM. Hieruit haalde B-architecten de sloopplannen en werd er een nieuw model ingetekend. Op deze manier kon men met meerdere partners samenwerken aan dit historisch UNECOpand. Bij complexe problemen kan worden ingezoomd op elk 3D element. Hierdoor komt duidelijke informatie beschikbaar over de oorsprong van het probleem en de mogelijke oplossing.

Momenteel werkt B-architecten aan meerdere aanbestedingsdossiers voor grote architectuuropdrachten die volledig in BIM worden uitgevoerd. Regatta, een woonwijk op Linkeroever in Antwerpen, is hier een voorbeeld van en wordt op dit moment gebouwd. Ook werden al een aantal succesvolle projecten opgeleverd waarbij vanaf de aanbestedingsfase door de aannemer met Revit werd gewerkt. Dit zijn onder andere het Kaboog schoolgebouw te Middelkerke en het Mundo-a kantoorgebouw in Antwerpen.

Gezien de bouwsector meer en meer evolueert naar een actieve samenwerking tussen bouwteams, denkt B-architecten aan een volledige overschakeling naar Revit en BIM. B-architecten gelooft dat Autodesk hiervoor de beste tools biedt.


Gelinkte producten: 

Autodesk® BIM 360™
Autodesk® BIM 360™ Docs®
Autodesk® BIM 360™ Design®
Autodesk® Navisworks®
Autodesk® Revit®
Architecture, Engineering & Construction Collection

Artikel in PDF